تولید تخم مرغ

از یک سیستم مستقل

سرویسهای ما چیزی برای آرزو کردن باقی نمی گذارند: سیستم دانخوری مرغ ،ماشین آلات  پرورش ،سیستم کنترل تهویه مرغداری و خیلی بیشتر . نگاه کنید و خودتان ببینید.
[بیشتر]

پرورش مرغ

از یک سیستم مستقل

سرویسهای ما چیزی برای آرزو کردن باقی نمی گذارند: سیستم دانخوری مرغ ،ماشین آلات  پرورش ،سیستم کنترل تهویه مرغداری و خیلی بیشتر . نگاه کنید و خودتان ببینید.
[بیشتر]

حرفه

نوع آوری موفقیت آمیز در پرورش

در سراسر جهان حدود 2900 کارمند به بیگ داچمن کمک میکنند ،  تا تقاضای مشتریان مابرای محصولات نوآورانه به انجام برساند .شما میتوانید با بزرگترین شرکت .دنیا جهش موفقیت آمیزی  داشته باشید

تاریخچه

بیگ داچمن طراح و سازنده سیستمهای دانخوری و ماشین آلات مدرن مرغداری از سال 1938 بوده است.

ما تمامی راه حلهای مورد نیاز آینده شما را منطبق با استانداردهای  دوستار محیط زیست،کاربردی و اقتصادی به شما عرضه مینمائیم.

محصولات ما شما را یاری میدهند جهت تولید گوشت با پروتئین بالاتر در شرایط تجاری- زیرا ما خواستار موفقیت شما هستیم.

اگر شما کار اقتصادی انجام میدهید,

اتوماسیون و مدیریت هوشمند هزینه هااز شروط ضروری هستند.

بیک داچمن به عنوان پیشرو در این صنعت در سطح جهان شناخته شده است . چرا که در سراسر5 قاره با بیش از 100 کشور حضور دارد.نام ما بر اساس کیفیت .

سرویس سریع و دانشی بی نظیر برافراشته است.
اختراعات ما  به صورت موثر و بسیار قابل توجه در مدیریت پرورش میباشند و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

ما برنامه ریزی خواهیم داشت جهت ماندن در این مسیر.